Sportovní klub vozíčkářů (sponzoring 06/2021)

Skupina Salutem podporuje

Charitativním projektům se věnujeme pravidelně, pomáháme tam, kde nám to dává smysl. Tentokrát jsme finanční pomoc nasměrovali do @sportovniklubvozickarupraha. Velmi si ceníme jejich smysluplného programu zaměřeného na sportovní činnosti handicapovaných a oceňujeme nasazení jejich předsedkyně Michaely Kruncové, ale i všech, kteří za tímto projektem stojí. Přejeme stále stejné nadšení do organizování sportovní aktivit.