Setkání s občany Loučná nad Desnou 28. 11. 2023

Dne 28. listopadu 2023 se konalo setkání s obyvateli obce Loučná nad Desnou, aby se projednala revitalizace dvou na sebe navazujících areálů Údolí Rejhotice. Účastníci měli příležitost sdílet své pohledy a představy o tom, jak rozšířit služby obce a vytvořit nová pracovní místa na obou plánovaných územích.

Speciální díky patří představitelům obce, kteří se aktivně zapojili do debaty.